BlueNET Crypto

,,The Worlds Local Currency''

Tron - TRX

Tron - TRX

 

Tron – Het nieuwe

Een eerlijker internet voor gebruiker en content maker

Tron is een protocol gemaakt op een Blockchain, dat specifiek is ontworpen om het huidige internet te verbeteren. Het platform is per definitie decentraal en wil de manier hoe huidige digitale entertainmentindustrie werkt eerlijker maken voor zowel gebruiker als content maker.

Met zijn officiële cryptocurrency Tronix (TRX), heeft dit gedecentraliseerde platform als doel om de controle van het internet af te nemen van grote bedrijven zoals Google, Facebook en Amazon en terug te geven aan de mensen.

Tron team op 25-05-2018

Tron kopen

Het is op dit moment alleen via LiteBit mogelijk om direct TRX te kopen met IDEAL. Een andere manier om TRX te kopen is om BTC aan te schaffen en die te gebruiken op een handelsplatform, om ze om te wisselen naar TRX.

(meer hierover in onze video uitleg "Altcoins kopen")

Een eerlijker internet

Het afgelopen jaar is het duidelijk geworden dat de online wereld toe is aan een grote verandering. Na de verkiezingen in 2016 kwamen er al snel beschuldigingen van invloed van sociale media op de stemmen. Een onderzoek werd uitgevoerd en het werd al snel duidelijk dat bedrijven( en dus ook landen) momenteel enorm misbruik maken van het internet. Dit hield in dat de informatie van de gebruikers onbewust gebruikt werd voor negatieve doeleinden.Het huidige probleem met het internet is dat vrijwel alles is gehost of beheerd door grote datacenters zoals Facebook, Google of Dropbox. Wij gebruikers gebruiken onze service regelmatig met de achterliggende gedachte dat ze gratis zijn. Wat nu duidelijk begint te worden is dat deze “gratis” service helemaal niet zo gratis is. In principe betalen wij met onze persoonlijke informatie, die we onbewust met deze bedrijven delen. Deze informatie wordt vervolgens doorverkocht.Blockchain technologie biedt een alternatief op de huidige methodiek die we gewend zijn, namelijk een internet zonder grote bedrijven tussenpersonen! Dat is wat Tron voor elkaar wil krijgen.

Wat is Tron?

Tron is een decentraal blockchain protocol dat als doel heeft om een gratis wereldwijde content distributie en entertainment netwerk te vormen. Tron wil dat gebruikers met behulp van zijn blockchain in staat zijn content te publiceren, op te slaan en te bezitten in een geheel autonome manier. Waardoor de gebruiker zelf kan besluiten hoe en wanneer zijn content beschikbaar is en in welke vorm. Hierdoor wordt er een decentraal content-entertainment ecosysteem gecreëerd.Tron wil zichzelf opstellen als het fundament voor een nieuw internet protocol. Data zal worden opgeslagen in fragmenten die verspreid zijn door het gehele netwerk. Die vervolgens m.b.v. miners geleverd zullen worden. In andere woorden, een decentraal internet.
Dit nieuwe internet zal zichzelf kunnen onderhouden, omdat iedereen een beetje van zijn eigen opslag van zijn computer, tablet of mobiel kan uitlenen voor TRX. Vervolgens kan hetzelfde TRX gebruikt worden om content van het netwerk zelf te bekijken. Dit betekent dat content makers niet alleen weten dat hun creatie veilig wordt bewaard, maar ook dat ze eerlijk worden uitbetaald voor alle consumenten die er gebruik van maken.

Lange ontwikkeling


Het maken van een nieuw decentraal internet kost veel tijd. Normaal gesproken wordt er gebouwd met de huidige infrastructuur van het internet. Tron wil zijn eigen infrastructuur creëren (de technische term is een nieuwe HTTP protocol maken). Daarom heeft het team achter Tron besloten om het proces in delen aan te pakken gedurende een periode van 8 a 10 jaar. 

Maar we weten inmiddels dat Justin Sun al een aantal facetten naar voren heeft getrokken, dus ik kan me zomaar voorstellen dat een aantal genoemde zaken veel eerder zullen komen

Tron 20 tokens

Het huidige Tronix(=TRX) is gebouwd met behulp van Ethereum en is een Ethereum token. Tron wil echter afstand nemen van Ethereum en zijn eigen protocol vormen. In andere woorden Tron wil zijn eigen Tron 20 token creëren in de toekomst. Tron 20 zal gebruikers de optie geven ook hun eigen token te maken, net als Tron heeft kunnen doen bij Ethereum.Daarnaast wil Tron mensen in de toekomst belonen voor het langdurig behouden van TRX, met behulp van Tron Power. TP(=Tron Power) is een token die de netwerk gebruikers zal belonen bij het houden van TRX in hun wallet. Net als beloningen van GAS bij NEO, zullen TRX gebruikers TP beloont krijgen. TP zal gebruikt kunnen worden om content voorrang te geven of zelfs gebruikt worden als stemrecht binnen het netwerk.

FASE 1: EXODUSIn de Exodus richt Tron zich op de creatie van een bestand distributie systeem. Het doel is een systeem te maken die gebruikers in staat stelt om bestanden op te slaan en te verspreiden. We willen duidelijk maken dat in deze stap Tron nog niks doet met blockchain technologie, maar dat wil implementeren in de komende stappen. WEL hebben ze vanaf 31-5-2018 hun MainNet launch en zal medio eind Juni alles up and running zijn, met andere woorde..  TRON staat dan op zijn eigen benen (blockchain) met zijn eigen munt TRX

FASE 2: ODYSSEYIn de Odyssey fase gaat Tron de infrastructuur (een PoS model) creëren voor de beloning van de content makers. Zoals we recent hebben gezien bij het Youtube advertentie beleid, is het huidige model niet fijn voor zowel gebruikers als content maker.
Tron vindt dat een beloningsmodel op basis van clicks en views niet schaalbaar of eerlijk is, gezien die waardes gemakkelijk misleid kunnen worden. Daarom wil Tron een fooi-systeem creëren. Fooi en beloning zullen beiden gebeuren met Tronix. Dat wil zeggen dat er naast het normale model van TRX verdienen ook een methode komt om direct TRX te kopen.

FASE 3: GREAT VOYAGEIn de derde fase wil Tron zich bezighouden met wat zij zelf “individuele ICO’s” noemen. In andere woorden, een persoonlijke kickstart optie binnen het netwerk. Tron wil dat content creators zelf in staat moeten zijn om hun eigen ICO op te stellen binnen het netwerk.
Deze ICO’s maken veel deuren open voor content makers. Dit biedt ze een betere manier om hun fanbase te volgen en maakt het ook mogelijk en simpeler om dividend uit te betalen.

FASE 4: APOLLOIn de Apollo fase wordt zich bezig gehouden met de creatie van hun eigen blockchain applicatie platform. In andere woorden, in deze fase worden Tron 20 tokens pas gecreëerd. Als het waren zal het qua functionaliteit identiek zijn met NEO. Gebruikers kunnen hun eigen persoonlijke crypto’s maken met behulp van de Tron 20 chain. Tron 20 houders worden op lange duur beloond met Tron Power om acties binnen het netwerk uit te voeren.

Wat gebeurt er met je oude TRX tokens als Tron 20 uitkomt? Je krijgt een 1:1 swap van je oude munten voor de nieuwe munten.

FASE 5: STARTREKIn de laatste twee fases gaat Tron zich meer richten op de Game en Markt voorspelling sector. Tron zijn platform maakt het mogelijk om een online game platform te bouwen die decentraal is. Hierbij kun je denken aan iets als Steam maar dan zonder tussen bedrijf zoals Valve.FASE 6: ETERNITYIn deze allerlaatste fase wil Tron doorgaan met implementeren van de zelfde eigenschappen die ze hebben gemaakt voor content makers, maar nu voor game ontwikkelaars. In andere woorden, de optie om binnen het netwerk crowdfunding projecten te starten voor de ontwikkeling van spellen. Gemakkelijk toegang krijgen tot het spel platform en zelfs een koppeling te geven voor investeerders om in games te investeren!

Als we dan ook nog eens kijken naar de partnerships die aangekondigd zijn en de daarbij behorende  users, dan kunnen wij ons niet anders voorstellen dan dat Tron een hele zonnige toekomst in het verschiet heeft.